Targi Edukacyjne 2013

Dnia 21 marca 2013 roku w sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Kwidzynie odbyły się Targi Edukacyjne adresowane do uczniów klas trzecich gimnazjów, nauczycieli, rodziców oraz pracodawców. Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z ofertą wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz Cechu Rzemiosł Różnych z Kwidzyna.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Łukasz Bakaj (II Ti), Krzysztof Bielawski (III Tm), Piotr Fiałkowski (III Zm), Jakub Kot (IV Tm), Grzegorz Michalski (III Ti), Rafał Rebeszko (IV Ti) oraz Łukasz Zaremba (IV Tm). Opiekunami byli: p. Jan Dubień, p. Mirosław Papis, p. Marcin Stalmirski oraz p. Marek Taraszkiewicz a nad całością czuwał pan dyrektor Sebastian Więckowski.

Nasi mechanicy zorganizowali konkurs polegający na policzeniu przy pomocy kamery endoskopowej kwoty pieniędzy znajdujących się w zamkniętej skrzyneczce. Ponadto każdy mógł dokonać badania płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, temperatury, grubości powłoki lakierniczej oraz mocy akumulatora. Można było również zapoznać się z nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi i pomiarowymi wykorzystywanymi w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu. Informatycy zachęcali zwiedzających do spróbowania swoich sił w składaniu komputera z podzespołów, zarabianiu kabli sieciowych oraz naprawianiu usterek systemu operacyjnego spowodowanych brakiem lub modyfikacją ważnych plików systemowych. W tle wyświetlana była prezentacja przybliżająca naszą szkołę oraz zachęcająca do nauki w ZSP Prabuty.

Stoisko naszej szkoły cieszyło się bardzo dużym powodzeniem, które miejmy nadzieję przełoży się na liczbę podań o przyjęcie do szkoły w Prabutach.