Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii

Rok szkolny 2012/2013, został ogłoszony przez minister edukacji narodowej Rokiem Bezpiecznej Szkoły.

Ideą Roku Bezpiecznej Szkoły jest nie tylko podejmowanie działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa uczniów w szkole. Celem RBS jest również dbanie o otoczenie sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla dzieci i młodzieży w każdym miejscu i czasie, ochrona przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw społecznych, uczenie współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych oraz promowanie wolontariatu.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą bezpiecznemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych roku szkolnego 2012/2013.

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3861&catid=25&Itemid=287