Akcja „Bezpieczny Stok”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera informacyjno-edukacyjne akcje „Bezpieczny Stok” i „Bezpieczna Woda”.
Akcja „Bezpieczny Stok” organizowana jest przez stowarzyszenie Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. Jej celem jest promocja bezpiecznych zachowań na stokach narciarskich oraz edukacja na temat odpowiedniego przygotowania do uprawiania sportów zimowych.
Z materiałami edukacyjnymi można zapoznać się na stronie www.bezpiecznienastoku.pl

Natomiast ze szczegółami na temat akcji „Bezpieczna woda” można zapoznać się na stronie www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-,,bezpieczna-woda.