Zakończenie Akcji Góra Grosza 2012

Dnia 14 grudnia 2012 r. Samorząd Uczniowski zakończył trwającą od 8 listopada akcję zbierania monet w ramach Góry Grosza.
Po przeliczeniu wszystkich puszek wyłoniono dwie zwycięskie klasy:

Klasa 3 T m/i – Największa kwota pieniędzy (233,36 zł)
Klasa 4 T m/i – Największa ilość zebranych monet (5908 monet)

W dniu 21 grudnia (najbliższy przedświąteczny piątek) obie klasy otrzymają nagrody za największy wkład w tę dobroczynną Akcję.

Łącznie zebrano 20.009 monet na łączną kwotę 619,65 zł. Zebrana Góra monet ważyła dokładnie 41 kg.

Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki poszczególnych klas:

klasa ilość zebranych monet kwota
Klasa 1 T m/i 1477 40,91 zł
Klasa 2 T m/i 1615 123,13 zł
Klasa 3 T m/i 5873 233,36 zł
Klasa 4 T m/i 5908 114,93 zł
Klasa 1 Z m/w 1986 52,49 zł
Klasa 2 Z m/w 618 20,72 zł
Klasa 3 Z m 1081 26,74 zł

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy hojnie zaangażowali się w zbiórkę. Szczególne podziękowania należą się uczniom SU, którzy zajęli się techniczną obsługą Akcji- Paulinie Szmelter, Monice Ronkowskiej, Izabeli Filipiak, Bartoszowi Tokarskiemu i Rafałowi Daleckiemu.