Wspomnienie o ś.p. Leopoldzie Stępień

 

17 października 2012 roku odszedł od nas nasz długoletni pracownik – kolega, nauczyciel – wychowawca, trener LEOPOLD STĘPIEŃ.

Urodził się 12 grudnia 1933 roku. Pierwsze kroki w pracy pedagogicznej postawił  w 1951 roku, kiedy to po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego  i  kursu pedagogicznego trafił do wyznaczonej z nakazu władz oświatowych pracy w Szkole Podstawowej w Bartągu – w powiecie olsztyńskim. W 1953 roku odbywa obowiązkową służbę wojskową, a w 1955 roku zostaje powołany do CWKS  (Centralny Wojskowy Klub Sportowy) i  zdobywa Mistrzostwo Wojska Polskiego, a tym samym pierwszą klasę sportową. W listopadzie 1956, odchodzi z CWKS po odbyciu służby wojskowej,  powraca do Prabut, gdzie  podejmuje pracę w punkcie repatriacyjnym.  Do  prabuckiej Szkoły – Zasadniczej Szkoły Zawodowej – trafia   1 września 1959 roku.  Pracę rozpoczyna jako kierownik świetlicy i biblioteki, później jako kierownik internatu, ale już w tym czasie pełni społeczną funkcję instruktora piłki siatkowej i lekkoatletyki. Wykształcenie wyższe zdobywa na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

„(…)pracował na stanowiskach wychowawcy, następnie kierownika internatu obecnie jest nauczycielem wychowania fizycznego. Kolega Stępień Leopold jest pracownikiem bardzo sumiennym i obowiązkowym, dobrym organizatorem nauki i pracy. Posiada dużo własnej inicjatywy w organizowaniu zajęć i imprez sportowych. Pracuje w trudnych warunkach bez sali gimnastycznej osiągając dobre wyniki zarówno w gimnastyce , lekkoatletyce  jak i grach zespołowych. Cieszy się dużym autorytetem wśród młodzieży jako nauczyciel  i jako czynny sportowiec.  Oprócz pracy w szkole od wielu lat prowadzi koło LZS jak i różne sekcje TKKF – np. siatkówki, tenisa stołowego i ziemnego(…)” – taką opinię wystawił Panu Leopoldowi nieżyjący już ówczesny Dyrektor Szkoły – Jan Skierka 30 maja 1964 roku.

Pisząc – „czynny sportowiec” opiniodawca miął na myśli grę zawodową w latach 60 w AZS Olsztyn. Do dziś w archiwum szkolnym zachowało się pismo kierowane do dyrektora szkoły o zwolnienie z pracy z dnia 07 maja 1960 roku z powodu wyjazdu do Warszawy na miecz piłki siatkowej o Mistrzostwo III Ligii i awans do II Ligii. W latach 1961- 1964 czynny zawodnik – na pozycji rozgrywający – AZS Olsztyn, który w tym czasie grał w II Lidzie. W 1965 roku AZS uzyskał awans do I Ligii, w tym, czasie ze względu na sprawy osobiste kończy karierę zawodniczą w I Lidze.

Za wzorowe organizowanie życia szkoły, środowiskowe i powiatowe osiągnięcia i sukcesy młodzieży szkolnej oraz za aktywną działalność w ZNP – był Prezesem Zarządu ogniska ZNP, za uruchomienie międzyszkolnej stołówki pracowniczej, zaangażowanie w wybudowanie nowych 4 izb lekcyjnych i sali gimnastycznej (1963 – 65 jako kierownik administracyjny szkoły), a także za zaangażowanie przy pracach związanych z budową szkolnego stadionu sportowego przy ul. Polnej (od 1972), otrzymuje w 1973 roku Nagrodę Kuratora I stopnia.

Jego bezinteresowne zaangażowanie zostało wielokrotnie docenione, czego  dowodem są liczne nagrody, między innymi:

 • Honorowa Odznaka TKKF – 27 września 1972
 • Honorowa Odznaka – Zasłużonym dla Warmii i Mazur – 5 października 1973
 • Srebrna Honorowa Odznaka PZPS – 01 marca 1975  i 10.12.1980
 • Złota Odznak ZNP – 1975
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1975 za bardzo dobrą pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – 29.22.1982
 • Nagroda Kuratorium Oświaty i Wychowania w 1975 roku i 1983
 • Honorowa Odznaka „Za zasługi dla województwa elbląskiego” – 14.06.1983
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej – 22.07.1984
 • Honorowa Odznaka „Za zasługi w sporcie szkolnym” – 07.10.1984
 • Medal za zasługi w rozwoju Kultury  Fizycznej województwa elbląskiego” – 11.02.1985
 • Medal 25-lecia SZS – 1978
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 05.08.1987 za 30-letnią szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną

Na zasłużoną emeryturę przeszedł  w 1984 roku, jednak nie od razu rozstał się z pracą i młodzieżą. Swą wiedzą dzielił się  z obecnymi  nauczycielami wychowania fizycznego do roku 1991.

W naszej pamięci pozostał jako trener piłki siatkowej w szkole  jak i w utworzonym miedzy innymi z jego inicjatywy klubie „PIAST”. Pod jego okiem „siatkarze” naszej szkoły uczyli się podstaw tej pięknej gry i sportowej rywalizacji. Na sali gimnastycznej pozostawili litry potu w czasie zwykłych treningów jak i  zgrupowań w czasie ferii letnich i zimowych. Lata 1978 – 1984 to chyba czas największych sukcesów drużyny siatkarzy. W naszej pamięci pozostaną siatkarskie zmagania z Gdańskiem, Elblągiem, Malborkiem, Nowym Dworem czy Kwidzynem  i Pasłękiem. Młodzież pod jego kierunkiem odniosła ogrom sukcesów  reprezentując szkołę na zwodach wojewódzkich jak i krajowych.  Ze względu na brak miejsca nie sposób wymienić ich wszystkich, jednak do największych należą:

 • Mistrzostwa Powiatu Iławskiego w 1961
 • 1977/78 – II miejsce w A KLASIE woj. Elbląskiego
 • Udział w  Pucharze Przeglądu Sportowego i Telewizji – w pierwszej ósemce
 • 1981/1982 – Finały VIII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Łomży.

Cześć Jego Pamięci!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii poświęconej panu Leopoldowi.