W szkole znowu polała się krew

Dnia 18 października odbyła się w szkole kolejna edycja Akcji Krwiodawstwa. Tym razem krew oddało 20 dawców spośród uczniów, absolwentów oraz nauczycieli. Łącznie zebrano 9 litrów krwi pełnej. Jak zawsze obsługę Akcji zapewniła sympatyczna grupa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie- Oddział Terenowy w Iławie, której serdecznie dziękujemy. Wyrazy wdzięczności składamy również wszystkim nowym jak i stałym krwiodawcom z naszej szkoły, zachęcając równocześnie wszystkich do włączenia się w to szczytne przedsięwzięcie. Następna Akcja planowana jest na wiosnę 2013 r. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej.