Godzina wychowawcza w klasie II Technikum

Z inicjatywy wychowawczyni klasy drugiej, P. Agnieszki Lewandowskiej- Lech 26 września uczniowie klas II T i III T spotkali się z Natalią Karolewską, absolwentką naszej szkoły, aby uzyskać więcej informacji na temat wolontariatu.
Natalia jest wolontariuszką w prabuckim sanatorium. O swoich doświadczeniach z pacjentami ZOL-u opowiadała bardzo ciekawie, udzielając odpowiedzi na pytania uczniów.
Być może spotkanie przyczyni się do aktywności młodzieży naszej szkoły na tym polu, bo przecież „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” /Wisława Szymborska/ i grono wolontariuszy zasilą młodzi technicy.