Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Dnia 18 września odbyło się spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego. Trójki klasowe oraz wszyscy uczniowie chcący brać czynny udział w przedsięwzięciach SU wzięły udział w tajnych wyborach uzupełniających do władz Prezydium SU. Spośród 7 kandydatów wybrano czwórkę, która weszła do składu Prezydium.

Spośród członków Prezydium wybrano Przewodniczącego- w osobie Bartosza Tokarskiego, oraz Zastępcę Przewodniczącego- w osobie Patryka Szurgota.

Skład władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013 przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Bartosz Tokarski kl. IV T i
Z-ca Przewodniczącego: Patryk Szurgot kl. II T i
Paulina Szmelter kl. IV T i
Rafał Dalecki kl. IV T i
Dominik Wilk kl. I T m