Konferencja poświęcona Kresom

Dnia 07 września br. młodzież klas drugiej i trzeciej Technikum brała udział w Konferencji popularnonaukowej poświęconej pamięci polskich Kresów Wschodnich. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji:
• dr. Moniki Tomczykiewicz /IPN Gdańsk/ – „Represje na żołnierzach AK okręgu wileńskiego w okresie okupacji niemieckiej 1941-1944”
• Bogdana Pawłowskiego – „Wspomnienia z podróży po Kresach”
• Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Przygotowania do 70 rocznicy ludobójstwa na Kresach”.