Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Dnia 03 września odbyła się w szkole uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.
Wśród gości znaleźli się: Starosta Kwidzyński- pan Jerzy Godzik, oraz przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców- panowie Stanisław Anders, Leszek Słowiński oraz Piotr Wojtysiak.
Starosta Jerzy Godzik podziękował dotychczasowemu Dyrektorowi szkoły panu Andrzejowi Bożkowi za pięcioletni okres kierowania szkołą i powierzył stanowisko Dyrektora panu Sebastianowi Więckowskiemu. Rodzice, uczniowie oraz grono pedagogiczne wyrazili wdzięczność dotychczasowemu dyrektorowi za trud mijającej kadencji oraz życzyli wszelkiego powodzenia nowo powołanemu Dyrektorowi.