Zakończenie roku klas maturalnych

Dnia 27 kwietnia 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Absolwentom klas 3 LO oraz 4 g/i zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne oraz Podziękowania za zaangażowanie w sprawy życia szkoły i współpracę z placówką.

N A G R O D Z E N I   Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Justyna Błażejewska 3 LO
Malwina Lewandowska 3 LO
Katarzyna Lewandowska 3 LO
Natalia Woch 3 LO
Mateusz Skóra 3 LO
Tamara Leśniewska 3 LO
Karolina Szałaj 3 LO
Mateusz Chuderski 3 LO

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Mateusz Skóra 3 LO
Malwina Lewandowska 3 LO
Justyna Błażejewska 3 LO

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice:
Pani Bożena Majkrzak
Państwo Danuta i Jerzy Chuderscy
Państwo Halina i Janusz Leśniewscy
Państwo Beata i Stanisław Lewandowscy
Pani Bożena Szałaj
Państwo Dorota i Jacek Lewandowscy
Państwo Małgorzata i Krzysztof Woch
Państwo Honorata i Stanisław Skóra
Pan Stanisław Anders- za zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Mateusz Grabowski 4 i
Katarzyna Lewandowska 3 LO
Filip Bogusz 3 LO

Za przykładną pracę na rzecz szkoły:
Monika Galiniewska 3 LO
Natalia Karolewska 3 LO
Malwina Lewandowska 3 LO
Justyna Błażejewska 3 LO

Za reprezentowanie szkoły w konkursach:
Radosław Kowalczyk 4 i
Dariusz Szarama 4 i
Natalia Woch 3 LO
Kaja Gwizdała 3 LO

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Marcin Nowak 4 g
Dariusz Szarama 4 i
Mateusz Chuderski 3 LO
Klaudia Głowacka 3 LO
Paulina Czeszejko 3 LO
Malwina Lewandowska

Za działalność w Kole Teatralno-Dziennikarskim „No właśnie”:
Malwina Lewandowska 3 LO
Katarzyna Lewandowska 3 LO
Kaja Gwizdała 3 LO
Filip Bogusz 3 LO
Dobrosława Grabara 3 LO

Uczniowie klas młodszych przygotowali artystyczny program pożegnalny. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przedstawiamy fotorelację z uroczystości.