Wiosenna Akcja Krwiodawstwa

Dnia 19 kwietnia po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji Krwiodawstwa organizowanej przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie- Oddział Terenowy w Iławie. Tym razem udało się zebrać ponad 12 litrów krwi pełnej od 27 dawców. W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy 40 litrów krwi. Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy. Kolejna edycja akcji planowana jest w przyszłym roku szkolnym.