Seminarium naukowe PSW

Dnia 13 kwietnia bieżącego rok młodzież klas pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej technikum wzięła udział w zorganizowanym przez Powiślańską Szkołę Wyższą seminarium naukowym pod tytułem „Nauka i edukacja naszą wspólna przyszłością”.
Celem seminarium było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk medycznych, nauk o pielęgniarstwie, nauk społecznych i ekonomicznych jak również ochrony środowiska.
Prezentowane przez studentów tematyka referatów to:
• „Gaz wysypiskowy, jako źródło energii odnawialnej województwa pomorskiego”,
• „Perspektywy i bariery rozwoju turystyki w województwie pomorskim”,
• „Obecność metali w żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka”,
• „Komunikacja terapeutyczna”