Kibicuję Fair Play

Nasza szkoła bierze udział w Akcji zbierania podpisów „Kibicuję Fair play”. Akcja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia Szkoła bez przemocy i polega na zebraniu podpisów pod Listem Otwartym do Władz z apelem utrzymanie bezpieczeństwa na stadionach i przestrzeganie zasad fair play. Akcja ma na celu aktywizację całych społeczności szkolnych, zaangażowanie ich w działania na rzecz bezpiecznego kibicowania i przestrzegania zasad fair play oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na problem braku bezpieczeństwa na stadionach. Zbieranie podpisów kończy się dnia 27 kwietnia 2012 r. Koordynatorem akcji jest p. Tomasz Brodacki.