Oddali krew

23 lutego 2012 r. ponad trzydziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział w Akcji krwiodawstwa, która jest efektem współpracy szkoły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie- Oddział Terenowy w Iławie. Tym razem udało się zebrać niemal 15 litrów krwi pełnej.Wszystkim dawcom gratulujemy odwagi i dziękujemy za ten piękny dar serca. Kolejna edycja akcji planowana jest z końcem kwietnia 2012 r.