Podziękowanie Dyrektora RCKiK w Gdańsku

Przedstawiamy podziękowanie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku przesłane Dyrektorowi naszej szkoły za zaangażowanie placówki w akcję Honorowego Krwiodawstwa.
Pismo zostało skierowane w związku z Dniami Honorowego Krwiodawstwa przypadającymi w dniach 22-26 listopada.
Mamy nadzieję, że akcja poboru krwi w naszej szkole będzie cieszyła się niesłabnącą popularnością wśród uczniów.