Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30 września 2011 r. odbyły się w szkole wybory powszechne do władz Samorządu Uczniowskiego oraz prawybory parlamentarne w ramach Akcji „Młodzi głosują” koordynowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wyniki prawyborów parlamentarnych mogą zostać opublikowane dopiero po właściwych wyborach parlamentarnych -tj. po dniu 9 października 2011 r.
W wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 172 uczniów naszej szkoły. Frekwencja wyniosła zatem 74%. Pięcioro kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w głosowaniu tworzyć będzie Prezydium SU i są to:
Mateusz Grabowski kl. 4 i,
Dobrosława Grabara kl. 3 LO,
Bartosz Tokarski kl. 3 i,
Filip Bogusz kl. 3 LO,
Katarzyna Lewandowska kl. 3 LO.
Nad poprawnością przebiegu wyborów czuwały członkinie Szkolnej Komisji Wyborczej- uczennice klasy 3 LO: Kaja Gwizdała, Justyna Błażejewska oraz Natalia Karolewska.
Koordynatorami akcji w szkole byli – pan Tomasz Brodacki (nauczyciel WOS) oraz pan Michał Skowroński (opiekun SU).
Poniżej przedstwiamy fotorelację z wyborów.