Konferencja poświęcona pamięci polskich Kresów

Dnia 9 września br. młodzież klasy pierwszej technikum uczestniczyła w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Prabutach w konferencji poświęconej pamięci polskich Kresów Wschodnich.
Prelekcje dotyczyły: nauki i kultury na Kresach, współczesnych problemów funkcjonowania Kościoła katolickiego i Polaków na Ukrainie, działalności terrorystycznej i sabotażowej nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922 – 1939 oraz, co wzbudziło szczególne zainteresowanie uczniów, związków prabuckiego klubu LKS Pogoń ze sportową symboliką Lwowa i II Rzeczypospolitej.