Uroczystość pożegnania Absolwentów rocznik 2011

29 kwietnia 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Absolwentom klas 3 LO oraz 4 g/i zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne oraz Podziękowania za zaangażowanie w sprawy życia szkoły i współpracę z placówką.

N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Joanna Bogatek 3 LO
Adam Michalski 4 i

Za wyróżniające osiągnięcia w nauce:
Karolina Ocicka 4 i
Agnieszka Mańkowska 3 LO
Aneta Berdeńska 3 LO
Michał Braun 4 g
Jarosław Kłosiński 4 g

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Karolina Ocicka 4 i
Przemysław Sondowski 4 i

Za reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach:
Magdalena Wróbel 3 LO
Jacek Orzechowski 4 g
Jarosław Kłosiński 4 g

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Karolina Ocicka 4 i
Izabela Tatara 3 LO
Marzena Wąsik 3 LO
Tomasz Jabłoński 3 LO
Piotr Krasiński 3 LO

Za działalność w Poczcie Sztandarowym:
Magdalena Wróbel 3 LO
Agnieszka Mańkowska 3 LO
Aleksandra Milewska 3 LO
Karol Mierzyński 3 LO

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Aleksandra Chrzanowska 3 LO
Piotr Krasiński 3 LO
Paweł Urbanowicz 3 LO
Mateusz Narolski 4 i

Za działalność w Kole Teatralno-Dziennikarskim „No właśnie”:
Karolina Ocicka 4 i
Agata Zwierzchowska 4 i

Uczniowie klasy 2 LO przygotowali artystyczny program pożegnalny.
Przedstawiamy fotorelację z uroczystości.