Sympozjum PSW w Kwidzynie

Dnia 04 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach odbyło się wyjazdowe Sympozjum Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, w którym uczestniczyła również młodzież naszej szkoły.

Uczniowie klas 2 LO oraz 3 g/i mieli okazję wysłuchać prelekcji o następującej tematyce:
„Starość to wyzwanie”, „Jakość w opiece pielęgniarskiej”, „Zdrowie i życie konsumentów”, „Czy naprawdę nie mam zainteresowań?”.
Wszyscy uczestnicy sympozjum otrzymali Prace i materiały naukowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz upominkowe gadżety.