Szkoła bez przemocy

Informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu „Szkoła bez przemocy”. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://www.szkolabezprzemocy.pl/