Gratulacje dla wyróżniających uczniów

20 grudnia 2010 r. odbył się apel szkolny, podczas którego Dyrektor szkoły p. Andrzej Bożek złożył gratulacje dwójce naszych uczniów- Justynie Błażejewskiej (2 LO) oraz Adamowi Michalskiemu (4 i) za uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów RP w związku z osiągnięciem wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2009/2010.
Dyrektor wyróżnił również grupę sportowców oraz członków Koła Teatralnego „No właśnie” za zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne oraz godne reprezentowanie szkoły odpowiednio-w zawodach sportowych i przedsięwzięciach kulturalnych.