Warsztaty ekologiczne

Dnia 20.10.2010 r. 24-osobowa grupa uczniów klasy 2 LO pod kierunkiem p. Anny Wojtysiak i p. Ireny Stefanowskiej wzięła udział w Warsztatach Ekologii Praktycznej w Zaułku Benowo. Uczniowie badali między innymi fizykochemiczne właściwości gleby w tym odczyn gleby i właściwości sorpcyjne.
Poniżej fotorelacja z warsztatów: