Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Wielki sukces naszej drużyny!
Drużyna naszej szkoły w składzie: Sebastian Kuncicki, Damian Janik i Mateusz Grabka pod kierunkiem mgr inż. Jana Dubień wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym na etapie wojewódzkim, który odbył się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku w dniu 24.04.2010r.
W Finale Wojewódzkim przeprowadzone zostały następujące konkurencje:
– sprawdzian wiadomości z przepisów ruchu drogowego (test),
– sprawdzian wiadomości z historii polskiej i światowej motoryzacji (test),
– sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych
(sprawdzian umiejętności praktycznych),
– sprawdzian z obsługi codziennej motoroweru,
– jazda sprawnościowa motorowerem, według trasy przejazdu podanej przez organizatora Turnieju,
– jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”.
W turnieju wzięło udział dwanaście drużyn reprezentujących różne typy szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna naszej szkoły uzyskała najwyższą ilość punktów z poszczególnych konkurencji i uzyskała pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej, otrzymała nagrody oraz puchar. Sebastian Kuncicki za najlepiej i najdokładniej wykonany przejazd motorowerem otrzymał puchar za osiągnięcia indywidualne. Drużyna weźmie udział w finale w terminie wyznaczonym przez organizatora.