Wycieczka dydaktyczna klas mechanicznych

Dnia 10.03.2010 odbyła się wycieczka dydaktyczna klasy 3 c (Zasadniczej Szkoły Zawodowej) i 3 g (Technikum Mechanicznego) zorganizowana przez p. mgr inż. Jana Dubień do autoryzowanego dealera Seata „Auto Kalinka” w Elblągu oraz do odlewni żeliwa i metali kolorowych „ORWO” w Pasłęku.

W zakładzie blacharskim „Auto Kalinka” uczniowie zostali zapoznani przez wysoko wykwalifikowanych pracowników ze sposobami kontroli i usuwania deformacji nadwozi oraz elementów samochodów osobowych z uwzględnieniem tzw. punktów bazowych nadwozia. Uczniowie poznali najnowsze urządzenia i narzędzia do usuwania deformacji z wykorzystaniem ramy do usuwania deformacji. Brali udział w pokazie ustalania punktów bazowych oraz wyciągania elementu nadwozia. Uczniowie poznali proces przygotowania lakierów oraz elementów do lakierowania tzw. bezpyłowego z wykorzystaniem komory lakierniczej. Podczas wycieczki uczniowie również uczestniczyli w pokazie spawania elementów plastikowych nadwozi samochodowych; brali udział w wielu dyskusjach na tematy związane z naprawą blacharki samochodowej oraz lakierowania samochodów z kadrą.
Dzięki odbytej wycieczce uczniowie bardzo poważnie pogłębili swoją wiedzę w zakresie wpływu deformacji nadwozi samochodowych na stateczność samochodu na drodze oraz na utratę stateczności w niektórych warunkach drogowych i atmosferycznych. Poznali również, jak ważne jest przygotowanie elementów do lakierowania oraz wpływ przygotowania na wygląd elementów lakierowanych.
W odlewni „ORWO” w Pasłęku uczniowie brali udział w przygotowaniu form odlewniczych, jak również poznali proces odlewania aluminium, mosiądzu, brązu, żeliwa szarego oraz obserwowali wytop i napełnianie form odlewniczych, brali udział w oczyszczaniu odlewów, obserwowali proces obróbki odlanych przedmiotów, prowadzili dyskusję na temat odlewania metali z pracownikami i kierownictwem zakładu. Podczas wycieczki uczniowie poznali liczne urządzenia stosowane podczas wytopu i odlewania metali. Zapoznali się również z metodami odlewniczymi. Ich wiedza została pogłębiona poprzez praktyczne instrukcje pracowników na danych stanowiskach.
Opiekunami wycieczki byli p. Irena Stefanowska oraz p. Jan Dubień.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z wyjazdu.