Drzwi otwarte ZSP Prabuty- 26.03.2010 r.

Zapraszamy gimnazjalistów oraz ich rodziców do odwiedzin szkoły w dniu otwartym- 26.03.2010 r.
PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZDECYDUJ!!!