„Młoda krew ratuje życie”

Dnia 4 lutego 2010 r. odbyła się w szkole akcja krwiodawstwa w ramach VI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem; wzięło w niej udział  40 uczniów. Zebrano  17555 ml  krwi pełnej.

Obsługę zapewnił personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie- Oddział Terenowy w Iławie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej szczytnej akcji. Planowana jest stała współpraca z Centrum Krwiodawstwa.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z akcji: