90 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Młodzież, nauczyciele w sali gimnastycznej tutejszej szkoły obejrzeli program artystyczny z okazji „90 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”
,przygotowane przez młodzież klas: 1 lo, 3 lo, 2 gi, pod kierunkiem I.Stefanowskiej i M.Skowrońskiego.
Z uwaga słuchano wierszy i pieśni patriotycznych.
W programie wystąpili: Agata Mrozińska, Karol Mierzyński, Joanna Bogatek, Aneta Berdeńska, Magdalena Grodzicka, Martyna Jakóbczak, Mateusz Kotański, Łukasz Kolasiński, Paulina Lech, Agnieszka Mańkowska, Aleksandra Milewska, Sandra Olszańska, Rafał Piepiórka, Anna Pasternak. Grzegorz Stawiarz, Magdalena Stawiarz, Izabela Tatara, Paweł Urbanowicz, Marzena Wąsik