Program poświęcony rocznicy śmierci St. Wyspiańskiego

Kończąc obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego w sali gimnastycznej naszej szkoły, uczniowie, nauczyciele obejrzeli program poświęcony rocznicy śmierci Stanisława Wyspianskiego.

Program artystyczny został przygotowany został przez uczniów klas:  I Lo, II Lo i Ic pod kierunkiem I.Stefanowskiej i M.Skowrońskiego.

W trakcie uroczystości zostały wręczone przez dyrektora szkoły A.Bożka nagrody książkowe i dyplomy dla zwycięzców w konkursie „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” oraz w konkursie na najlepszą kopię obrazu Stanisława Wyspiańskiego.

W dalszej części uroczystości, została przedstawiona przez młodzież trawestacja utworu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Trawestacja to według słownika języka polskiego parodystyczna przeróbka utworu literackiego, zwłaszcza
poważnego na komiczny, zachowująca jego podstawowe elementy tematyczne i kompozycyjne.

W trawestacji „Wesele” wystąpili:

Magdalena Grodzicka, Katarzyna Gwizdała, Natalia Gabrychowicz, Tomasz Gwozdowicz, Renata Dąbrowska, Weronika Gurzyńska, Dominika Fafińska, Paweł Kamiński, Magdalena Kierepka, Marcin Krysiak, Magdalena Kruszczyńska, Marzena Lenartowicz, Marta Mioduska, Sandra Olszańska, Michał Piórkowski, Anna Ściągaj, Dorota Szczygieł, Karol Wiśniewski, Maciej Zieliński.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i podziwem oglądali piękne stroje i występujących kolegów.