Dla absolwentów gimnazjum

 

Nabór na rok szkolny 2019/2020

 

TECHNIKUM

technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą nowoczesnych pojazdów samochodowych. Uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej. Zdobywają następujące kwalifikacje zawodowe: MG.12.- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. MG.18.- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. MG.43.-Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Nauka w technikum pojazdów samochodowych gwarantuje zdobycie prawa jazdy kat. B w szkole za darmo!

przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Informacje o zawodzie
Informacje o egzaminie

 

 

technik handlowiec

Handel należy do najszybciej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą organizować, prowadzić i zarządzać ich działalnością handlową. Celem handlowców jest generowanie zysków firmy, dlatego też na tych pracowników zawsze będzie panował popyt, niezależnie od panującej w danym momencie na rynku sytuacji. Zawód handlowca jest od lat jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.

przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Informacje o zawodzie
Informacje o egzaminie

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I-STOPNIA

 

kierowca-mechanik

Praca kierowcy-mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów oraz wykonywaniu czynności mających na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym w czasie jego eksploatacji. Kierowca potrafi sprawdzić stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podejmuje się jego naprawy. Świadczy usługi w przewozach międzynarodowych i krajowych, prowadzi dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Informacje o zawodzie
Informacje o egzaminie

 

oddział wielozawodowy

Szkoła oferuje uczniom możliwość kształcenia w zawodach: sprzedawca, elektryk, fotograf, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, rzeźnik, blacharz samochodowy, murarz– tynkarz, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających i innych. Uczniowie uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących a umiejętności zawodowe zdobywają u pracodawcy. Szkoła współpracuje z takimi zakładami pracy jak: ORBIT ONE, WH TECHNOLOGIES, HYDROSTER oraz innymi lokalnymi przedsiębiorcami. Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą!

przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

 

UTWORZENIE ODDZIAŁÓW UZALEŻNIONE JEST OD ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI ZŁOŻONYCH PODAŃ.