Terminarz wywiadówek i konsultacji

tak 12.09.2019 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, wybory do Rad Rodziców, Rady Szkoły, godz. 16.00
tak 17.10.2019 Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
tak 14.11.2019 Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00. Zebranie z rodzicami klasy 4 T, informacje o zagrożeniach ocenami ndst.
tak 19.12.2019 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, informacje o zagrożeniach ocenami ndst w pozostałych klasach, godz. 16.00
tak 31.01.2020 Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
21.03.2020 Zebranie z rodzicami klasy 4 T- informacje o zagrożeniach ocenami ndst w klasie IV Technikum, godz 16.00-17.00
22.04.2020
Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
16.05.2020 Zebranie z rodzicami wszystkich klas, informacje o zagrożeniach ocenami ndst w pozostałych klasach, godz. 16.00