Organa szkoły

Rada Szkoły

Przewodniczący: Lech Kobyliński
Zastępca: Joanna Stępka
Zastępca: Marcin Stalmirski
Sekretarz: Bernard Reks
– Katarzyna Jasińska
– Michał Skowroński
– Cezary Chiliński
– Katarzyna Potrzeszcz
– Weronika Kurzanowska

 


 

Rada Rodziców

Przewodniczący: Mariusz Markowicz
Sylwia Tokarska
Joanna Stępka
Katarzyna Jasińska
Sylwia Grzechowiak
Aneta Smentoch

 


 

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Cezary Chiliński 1 T
Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Potrzeszcz 3 T
Prezydium: Weronika Kurzanowska 2 T


 

Rada pedagogiczna więcej