Wpłaty na Radę Rodziców

 • Wszelkie wpłaty na Radę Rodziców
  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
  prosimy dokonywać na rachunek nr:

  75 8300 0009 0080 5620 3000 0010
  Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty