Dlaczego warto

WARTO UCZYĆ SIĘ W ZSP W PRABUTACH!

 

Nasi uczniowie:

 • rozwijają swoje zainteresowania w kołach: teatralnym, filmowym, informatycznym, europejskim, sportowym, prawniczym, gier komputerowych, off-roadowym;
 • nabywają wiedzę i doskonalą umiejętności poprzez udział w projektach unijnych w wycieczkach dydaktycznych do nowoczesnych zakładów pracy i na targi branżowe;
 • uzyskują dodatkowe kwalifikacje: prawo jazdy kategorii B, certyfikat ECDL, spawacza, operatora wózków widłowych;
 • odbywają praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych firmach branżowych: salony samochodowe, autoryzowane serwisy
 • z sukcesami biorą udział w olimpiadach i konkursach zawodowych, przedmiotowych i sportowych;
 • uczestniczą w akcjach charytatywnych, imprezach kulturalnych i sportowych;
 • na egzaminach maturalnym i zawodowym osiągają wysokie wyniki (wyższe niż wojewódzkie i ogólnopolskie);
 • dostają się na wybrane kierunki studiów i z powodzeniem znajdują miejsce na rynku pracy;
 • zdobywają indeksy szkół wyższych i stypendia naukowe;
 • posiadają realny wpływ na kształtowanie obrazu szkoły której czują się bezpiecznie.

 

 

ZSP PRABUTY- NOWOCZESNA SZKOŁA Z 73-LETNIĄ TRADYCJĄ:

 • posiada nowoczesne pracownie komputerowe i sieć Wi-Fi w całym budynku;
 • jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do nauki zawodu i klasopracownie;
 • posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
 • ma nowoczesną bazę sportowo- rekreacyjną (siłownia, hala sportowa, kompleks boisk);
 • współpracuje ze środowiskiem akademickim Torunia, Olsztyna i Trójmiasta oraz środowiskiem lokalnym, lokalnymi rzemieślnikami i zakładami produkcyjnymi;
 • bierze udział w projektach unijnych;
 • korzysta z dziennika elektronicznego;
 • posiada przyjazną i bezpieczną bazę lokalową- monitoring na terenie całej szkoły, odnowiony budynek szkoły.