Samorząd Uczniowski

Skład władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Cezary Chiliński 1 T
Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Potrzeszcz 3 T
Prezydium: Weronika Kurzanowska 2 T

opiekun SU: p. Aneta Próchnicka-Sitarz

Zobacz także:
Władze SU 2016/2017
Władze SU 2015/2016
Władze SU 2014/2015
Władze SU 2013/2014
Władze SU 2012/2013
Władze SU 2011/2012