Przydatne informacje

przydatne_info

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Gdańsku poświęcona rekrutacji –>>
Filmy prezentujące wybrane zawody kształcenia
Informacja Cechu Rzemiosł Różnych dla kandydatów na uczniów
Wykaz zakładów rzemieślniczych
Zaświadczenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
Film Związku Rzemiosła Polskiego
Film Zrzeszenia Przewoźników Drogowych