Przydatne informacje.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020-2021
Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych i harmonogram rekrutacji.
INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI
Wykaz specjalistów PPP oraz preferowanych form konsultacji zdalnych
Wykaz zakładów rzemieślniczych, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu w roku szkolnym 2020/2021.
Film Związku Rzemiosła Polskiego