Terminarz spotkań i konsultacji | ZSP PRABUTY

Terminarz spotkań i konsultacji

 

tak 14.09.2017 – Zebranie z rodzicami wszystkich klas, wybory do Rad Rodziców, Rady Szkoły, godz. 16.00
tak 12.10.2017 – Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
tak 16.11.2017 – Zebranie z rodzicami wszystkich klas, godz. 16.00
tak 14.12.2017 – Wywiadówki klasowe, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, godz. 16.00
tak 25.01.2018 – Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
tak 22.03.2018 – Konsultacje dla rodziców, godz 16.00-17.00
tak 26.04.2018
– Konsultacje dla rodziców, godz. 16.00-17.00
tak 17.05.2018 – Wywiadówki klasowe, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, godz. 16.00