Wychowawcy klas

TECHNIKUM

klasa 1 T m/h/i- p. Aneta Próchnicka-Sitarz

klasa 2 T m/h/i- p. Agnieszka Domagalska

klasa 3 T m/i- p. Michał Skowroński

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

klasa 1 Z m/w- p. Mirosław Papis

klasa 2 Z m/w- p. Marek Taraszkiewicz

klasa 3 Z m/w- p. Ryszard Groll

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

klasa 3 LO- p. Agnieszka Lewandowska-Lech