Wychowawcy klas

TECHNIKUM

klasa 1 T m/h/i- p. Agnieszka Lewandowska-Lech

klasa 2 T m/h/i- p. Aneta Próchnicka-Sitarz

klasa 3 T m/h/i- p. Agnieszka Domagalska

klasa 4 T m/i- p. Michał Skowroński

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

klasa 1 B km/w- p. Marcin Stalmirski

klasa 2 B km/w- p. Mirosław Papis

klasa 3 Z m/w- p. Bernard Reks