Kadra | ZSP PRABUTY

Kadra

Dyrektor:
Tomasz Brodacki

Kierownik szkolenia praktycznego:
Andrzej Bożek

Pedagog:
Tomasz Brodacki

Nauczyciele:
Bożek Andrzej – wychowanie fizyczne
Brodacki Tomasz – historia, wos
Ciosek Agnieszka – przedmioty ekonomiczne zawodowe
Dolatta Magdalena – język polski LOd
Domagalska Agnieszka – język angielski
Dubień Jan – przedmioty mechaniczne zawodowe
ks. Ejsymont Cezary – religia
Groll Ryszard – przedmioty mechaniczne zawodowe
Januszewski Tadeusz – przedmioty ekonomiczne zawodowe
Jurek Urszula- geografia
Karabiniewicz Mieczysław – przedmioty mechaniczne zawodowe
Lewandowska-Lech Agnieszka – język polski, wok
Pułka Hanna – język niemiecki
Papis Mirosław – po, zajęcia praktyczne
Próchnicka-Sitarz Aneta – fizyka, matematyka, chemia
Puścion Anna – biologia
Reks Bernard – wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość
Skowroński Michał – przedmioty informatyczne
Sobieraj Hanna – przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stalmirski Marcin – matematyka, przedmioty informatyczne
Stefanowska Irena – biblioteka
Śmieszniak Maciej – historia LOd
Taraszkiewicz Marek – przedmioty informatyczne

Administracja i obsługa:
Demczyńska Renata
Karol Danuta
Lizińska Danuta
Wasiewicz Elżbieta
Kędzierski Józef