Napisano przez administrator Maj 17, 2019

Kolejny Dzień Otwarty naszej szkoły za nami.

17 maja 2019 r. był Dniem Otwartym naszej szkoły, podczas którego odwiedzili nas uczniowie klas trzecich gimnazjów oraz ósmych SP z Miasta i Gminy Prabuty, oraz Mikołajek Pomorskich. Celem wizyty przyszłych kandydatów do szkół średnich było oczywiście zapoznanie z ofertą edukacyjną naszej placówki, zaprezentowanie bazy dydaktycznej i atmosfery panującej w ZSP oraz jak zawsze spotkanie z naszymi uczniami i kadrą pedagogiczną.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przez Dyrektora Szkoły p. Tomasza Brodackiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty p. Marka Szulca, który wręczył nagrody laureatom II Gminnego Konkursu Wiedzy Samochodowej. Dyrektor zapoznał wszystkich zebranych z profilami kształcenia na rok szkolny 2019/2020, po czym zaprosił gości do zwiedzania szkoły, gdzie czekało na Nich wiele ciekawych (czasami mrożących krew w żyłach) atrakcji.

Mamy nadzieję, że po dzisiejszej wizycie i sympatycznie spędzonych godzinach w murach naszej szkoły, wielu z odwiedzających uczniów będzie od września naszymi młodszymi kolegami.

Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym uczniom zaangażowanym w przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu Dnia Otwartego.

(Foto: Izabela Grabara)