Zdobądź indeks!

indeks1

W ramach ogólnopolskich olimpiad szkolnych a w szczególności Ogólnopolskiego Finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości nasi uczniowie zdobywają indeksy dające już teraz przepustkę do wyższych uczelni.

Dotychczas indeksy takie otrzymali:
Zuzanna Piórkowska
Konrad Rogoziński
Łukasz Bakaj
Mateusz Bek

GRATULUJEMY! Ty możesz być następny! Zagwarantuj sobie bycie studentem już dzisiaj!

anonim