Lista rekrutacyjna.

logotypy_poziom

Ostateczna Lista Uczniów Zakwalifikowanych do wyjazdu na dzień 01.02.2017 r.

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Łukasiak Patrycja
1 Ti
9
2. Dąbrowski Stanisław
2 Ti
9
3. Pilarska Natalia
2 Ti
9
4. Lewandowski Michał
2 Ti 9
5. Siemianowski Damian
2 Ti 9
6. Szczepański Daniel
2 Ti 9
7. Gwizdała Dominik
1 Ti 9
8. Drypa Paweł
2 Ti 8
9. Grodzicka Joanna 2 Ti 8
10. Malicka Patrycja 2 Ti 8
11. Ostrowski Szymon 2 Ti 8
12. Pasternak Daniel 2 Ti 8
13. Romanowski Oskar 2 Ti 8
14. Szczepański Karol
2 Ti 8

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Kuriata Olivia 2 Tps 9
2. Fydrych Mateusz 2 Tps 8
3. Kobyliński Wiktor 2 Tps 8
4. Sowiński Jakub 2 Tps 8
5. Strzelczyk Marcin 2 Tps 8
6. Szczepański Adam 2 Tps 8
7. Szurgot Paweł 2 Tps 8
8. Urbański Damian 2 Tps 8

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Wajs Daniel 2 Th 11
2. Beta Paweł 2 Th 10
3. Lewandowska Alicja 2 Th 10
4. Potrzeszcz Katarzyna 2 Th 10
5. Jasińska Ilona 2 Th 9
6. Krystek Dariusz 2 Th 9
7. Tatara Natalia 2 Th 9
8. Buczkowska Milena 2 Th 8
9. Ceranowska Anna 2 Th 8
10. Czerwińska Anna 2 Th 8
11. Felczak Kinga 2 Th 8
12. Kluska Andżelika 2 Th 8
13. Kołak Weronika 2 Th 8
14. Szmudanowska Kinga 2 Th 8
15. Lewandowska Patrycja 1 Th 8

Ostateczna Lista Rankingowa Rezerwowych na dzień 01.02.2017 r.

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty Uwagi
1.  Kuchta  Andrzej 1 Ti
8  bez testu jęz.
2.  Sroka
 Radosław 1 Ti 9  –
3.  Krysztoforska  Sandra 1 Ti 9  –
4.  Kisieliczyn  Konrad 1 Ti 8  –

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty Uwagi
1.  Piotrowski Andrzej
1 Tps
8  bez testu jęz.
2.  Modliszewska  Julia 1 Tps
9  –
3.  Dubiela Krystian
1 Tps
9  –
4.  Rzeszotek Bartłomiej
1 Tps
9  –

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty Uwagi
1.  Kurzanowska Weronika
1 Th
8
 bez testu jęz.
2.  Nowicka Zuzanna
1 Th  9  –
3.  Kot Julia
1 Th  9  –
4.  Kuś Natalia
1 Th  9  –

Rankingowa lista główna uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.01.2017 r.

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Wajs Daniel 2 Th 11
2. Lewandowska Alicja 2 Th 10
3. Potrzeszcz Katarzyna 2 Th 10
4. Beta Paweł 2 Th 10
5. Felczak Kinga 2 Th 8
6. Kluska Andżelika 2 Th 8

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Urbański Damian 2 Tps
8

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Dąbrowski Stanisław 2 Ti 9


Rankingowa lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.01.2017 r.

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Lewandowska Patrycja 1 Th 8
2. Kurzanowska Weronika 1 Th 8

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Piotrowski Andrzej 1 Tps 8

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa Punkty
1. Gwizdała Dominik 1 Ti 9
2. Łukasiak Patrycja 1 Ti 9
3. Kuchta Andrzej 1 Ti 8


Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie warunkowo, którym wyznaczono dodatkowy test kwalifikacyjny z języka niemieckiego:

w zawodzie technik handlowiec

L.p. Nazwisko Imię Klasa
1. Buczkowska Milena 2 Th
2. Ceranowska Anna 2 Th
3. Czerwińska Anna 2 Th
4. Jasińska Ilona 2 Th
5. Kołak Weronika 2 Th
6. Szmudanowska Kinga 2 Th
7. Tatara Natalia 2 Th
8. Krystek Dariusz 2 Th

w zawodzie technik pojazdów samochodowych

L.p. Nazwisko Imię Klasa
1. Fydrych Mateusz 2 Tps
2. Kobyliński Wiktor 2 Tps
3. Kuriata Olivia 2 Tps
4. Sowiński Jakub 2 Tps
5. Strzelczyk Marcin 2 Tps
6. Szczepański Adam 2 Tps
7. Szurgot Paweł 2 Tps

w zawodzie technik informatyk

L.p. Nazwisko Imię Klasa
1. Drypa Paweł 2 Ti
2. Grodzicka Joanna 2 Ti
3. Lewandowski Michał 2 Ti
4. Malicka Patrycja 2 Ti
5. Ostrowski Szymon 2 Ti
6. Pasternak Daniel 2 Ti
7. Pilarska Natalia 2 Ti
8. Romanowski Oskar 2 Ti
9. Siemianowski Damian 2 Ti
10. Szczepański Daniel 2 Ti
11. Szczepański Karol 2 Ti