Deklaracja maturalna dla maturzystów.

Poniżej do pobrania deklaracja dla maturzystów- informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych. Prosimy osoby, które chcą skorzystać z rezygnacji o wypełnienie deklaracji elektronicznie i złożenie do p. Andrzeja Bożka.

EM 2024 Zalacznik 5c