Harmonogram kursów dla uczniów Szkoły Branżowej.

Poniżej publikujemy harmonogram kursów dla uczniów klas I, II, III Szkoły Branżowej w poszczególnych zawodach.
Harmonogram kursów 2020-21