Konferencja „10 lat Polski w Unii Europejskiej-ocena i perspektywy”

Dnia 14 maja br. uczennice klas pierwszej, drugiej i trzeciej technikum wzięły udział w Konferencji „10 lat Polski w Unii Europejskiej-ocena i perspektywy” organizowanej przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Program konferencji obejmował wykłady m.in:

dr Janusza Lewandowskiego, (Przedstawiciel ELEC, Komisarz UE) „Pozycja i wizerunek Polski jako uczestnika Wspólnoty Europejskiej w latach 2004-2014”,

Jana Kozłowskiego, (Parlament Europejski) „Pomorze w Unii Europejskiej- doświadczenia i szanse”

czy prof. dr hab. Jana Barcza, (Akademia Leona Koźmińskiego) „10 lat członkostwa w UE- ocena zmian w aspekcie instytucjonalno- prawnym”.

W części drugiej konferencji podsumowano konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w Unii”. Dwie nasze uczennice- Oktawia Skazalska oraz Aleksandra Kuriata uzyskały tytuły laureatek.

Na zakończenie spotkania dla młodzieży wystąpił poznański Kabaret Czesuaf, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że… Ola i Kaja nie są z Tczewa:).

konf_ue_2014_a

konf_ue_2014_b