II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Technicznej

konkurs_techniczny_2014

Zapraszamy
do udziału w „II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Technicznej” edycja 2014

Zapraszamy szkoły o kierunku nauczania technicznym, zarówno zasadnicze  oraz  technika  do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Konkurs pod nazwą „II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Technicznej” ma zasięg obejmujący powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski i iławski.

Konkurs będzie dwuetapowy. Podstawowe warunki konkursu określa regulamin (dostępny na stronach internetowych organizatora).

W I etapie szkoły we własnym zakresie wyłonią trzech uczniów, którzy będą reprezentować je w II etapie.

Może się to odbywać na podstawie testów lub konkursów organizowanych we własnym zakresie. Jeżeli szkoła stanowi zespół szkół różnego stopnia, to istnieje możliwość wystawienia reprezentacji z każdej szkoły osobno.

W trakcie Konkursu będzie oceniana wiedza z zakresu:

  1. Zagadnień rysunku technicznego.
  2. Zagadnień technologii mechanicznej.
  3. Zagadnień z maszynoznawstwa z materiałoznawstwem.
  4. Podstawowych praw fizycznych dotyczących mechaniki.
  5. Zagadnień związanych z bhp i ochroną środowiska.

Testy (etap II) są przygotowane przez organizatorów Konkursu.

Nazwiska uczniów zgłoszonych przez szkołę do II etapu oraz nazwiska ich opiekunów merytorycznych, którzy przygotowują i towarzyszą uczniom w konkursie, prosimy nadsyłać na załączonej karcie zgłoszeniowej do dnia 4 kwietnia na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
ul. Szkolna 4
82-550 Prabuty

Uwaga: Zgłoszenia można także przysyłać do nas pocztą elektroniczną na adres: zspp@powiatkwidzynski.pl
Wytypowanych uczniów i ich opiekunów zapraszamy na II etap, który odbędzie się we środę 9 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w Prabutach przy ul. Szkolnej 4, w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Prosimy o zgłaszanie się do rejestracji w sekretariacie szkoły od godz. 9.30 do 9.50.
Wszelkie informacje na temat konkursu będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie www.zspprabuty.pl Tam też zostanie podana pełna lista zgłoszonych osób.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem 722 190 568 (P. Jan Dubień) lub pod adresem e-mail: malyksiaze@vip.onet.pl
Serdecznie zapraszamy szkoły do podjęcia rywalizacji.
Organizatorzy.

 


Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu
Zgłoszenie
Wykaz szkół zaproszonych na Konkurs