Odszedł długoletni pracownik szkoły

kir

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Rada Szkoły oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

żegnają z ogromnym żalem

Ś.P.

JANINĘ SIEMASZKIEWICZ

długoletniego pracownika administracji szkoły,
Człowieka wielkiej prawości i zasług,
oddanego służbie prabuckiej oświaty,
Osobę lojalną w przyjaźni, koleżeństwie i niezłomną w poglądach.

Nigdy prawdziwiej nie wypełniło się życie treścią starej maksymy,
iż nasze dobre czyny idą za nami,
jak w życiu Zmarłej.

Cześć Jej pamięci.

Synowi, Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.