Podsumowanie Programu Szkoła Przyjazna Środowisku

W czerwcu zakończyła się kolejna edycja Programu Szkoła Przyjazna Środowisku, prowadzona pod kierunkiem p. Agnieszki Domagalskiej oraz p. Jana Dubień. W ramach zbiórki papieru pod hasłem Podaruj gazecie jej siódme życie, zebrano 3,8 ton makulatury, a podczas zbiórki starego sprzętu zebrano 1385 kg elektroodpadów.