Wywiadówki

22 września 2011 r. odbyło się spotkanie rodziców/opiekunów klas pierwszych i maturalnych z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
Ponadto rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez panie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie poświęconych agresji oraz adaptacji ucznia w grupie rówieśniczej.