Od Technika do Europejczyka, Hola España!

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049247

 

Opis Projektu Dokumentacja Projektu Przebieg Projektu Upowszechnianie Projektu Piszą o nas
 

 

Opis Projektu

1. Projekt „Od Technika do Europejczyka. Hola, España!" jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.
 

2. Projekt realizowany jest na zasadach PROGRAMU Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
 

3. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.
 

4. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 

5. Projekt skierowany jest do 31 uczniów klasy III Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik handlowiec i technik pojazdów samochodowych wyłonionych w drodze rekrutacji oraz uczniów klasy II Technikum jako uczestników rezerwowych.
 

6. Projekt jest realizowany w terminie 03.09.2018 r. – 02.04.2020 r.
 

7. Celem projektu jest:
- podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z zawodem technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec;
- nabycie doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii;
- zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy;
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego;
- zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów panujących w Hiszpanii;
- zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości;
- zdobycie nowych doświadczeń życiowych;
- podniesienie wrażliwości międzykulturowej;
- zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, przełamywanie barier i uprzedzeń kulturowych i językowych;
- zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata;
- rozwój umiejętności komunikacyjnych, społecznych i dostosowawczych uczniów, co uświadomi konieczność uczenia się przez całe życie;
- wzrost motywacji do nauki, a w przyszłości podniesienie i poszerzenie kwalifikacji oraz dbanie o ciągły rozwój osobisty;
- bardziej atrakcyjna i konkurencyjna ofertę szkoleniowa dla uczniów ZSPP i potencjalnych kandydatów;
- poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego;
- promowanie transnarodowej mobilności.
 

8. Działania w ramach projektu będą realizowane:
- Polska, Prabuty
- Hiszpania, Sevilla
 

9. Instytucje związane z realizacją projektu:
a) Instytucją zatwierdzająca, monitorującą, kontrolującą, dokonującą oceny merytorycznej i finansowej realizacji projektu jest:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ZESPÓŁ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa tel. +48 22 46 31 655
http://www.power.frse.org.pl/
b) Instytucją Wysyłającą jest biuro projektu w Polsce:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty
Pokój nr 1
Telefon: 55 278 20 40
zspp@zspprabuty.pl
http://www.zspprabuty.pl
c) Instytucją Partnerską jest biuro projektu w Hiszpanii:
euroMind Projects S.L.
Avenida de Hytasa, 36
Edificio Toledo II, Planta 1ª – Oficina 3
41006 SEVILLA
Phone: +34 955 22 09 32
project.sevilla@euromind.es
https://euromind.es/
 

10. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
- Odbycie 4 tygodniowych praktyk zawodowych w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu i na stanowiskach zgodnych z profilem zawodowym, które zostaną zrealizowane zgodnie z opracowanym programem praktyk dostosowanym do potrzeb uczestnika uwzględniającym efekty rozwoju osobowościowego, komunikacji w języku obcym i oczekiwane kompetencje zawodowe po odbyciu praktyki.
- 20 godzinny kurs języka hiszpańskiego zorganizowany przez Instytucję Wysyłającą.
- 10 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej.
- 10 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz zwiększające kompetencje społeczne mające na celu przygotowanie młodzieży do, w większości przypadków, pierwszego w życiu wyjazdu za granicę.
- Materiały szkoleniowe.
- Dostęp do multimedialnej platformy językowej www.educaplay.com
- Realizację programu kulturowego w kraju Instytucji Partnerskiej, w skład którego wchodzić będą zajęcia na temat kultury Hiszpanii, wymiana językowa z młodzieżą z innych państw, zajęcia kulturalno - społeczne oraz wycieczki do głównych miast regionu.
- Zestaw informacyjny z niezbędnymi informacjami na temat miasta.
 

11. Informacje nt. projektu zamieszczane będą na stronie internetowej ZSP w Prabutach http://zspprabuty.pl, gazetce szkolnej oraz udostępnione w formie papierowej w bibliotece szkolnej.
 

12. Koordynatorzy projektu:
Marcin Stalmirski (Polska)
Amelia Wójcik (Hiszpania)


Dokumentacja Projektu

Formularz wniosku

Memorandum of Understanding

Cooperation Agreement

Umowa dwustronna o zakresie i jakości usług

Zobowiązanie do zapewnienia jakości

Formularz zgłoszenia uczestnika

Oświadczenie uczestnika

Porozumienie o programie zajęć technik handlowiec

Porozumienie o programie zajęć technik informatyk

Porozumienie o programie zajęć technik pojazdów samochodowych

Program praktyk technik handlowiec

Program praktyk technik informatyk

Program praktyk Technik pojazdów samochodowych

Regulamin euroMind dla uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników

Protokół Komisji Rekrutacyjnej nr 1

Protokół Komisji Rekrutacyjnej nr 2

Protokół Komisji Rekrutacyjnej nr 3

Protokół Komisji Rekrutacyjnej nr 4

Protokół Komisji Rekrutacyjnej nr 5

 


Przebieg Projektu.

I pojechali...

W sobotę 3 sierpnia, autobusem na lotnisko w Modlinie, a następnie samolotem, wyruszyła do Sewilli 31 osobowa grupa uczniów naszego technikum z klasy trzeciej i drugiej. Uczestnicy zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektu „Od Technika do Europejczyka. Hola, España!” przez cztery tygodnie poznawać będą organizację pracy w hiszpańskich przedsiębiorstwach z branży samochodowej, handlowej i informatycznej oraz lokalną historię, tradycje i kulturę regionu.

Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich. Kwota dofinansowania z UE to 84 340,00 EUR (363 690,95 PLN).

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z wyjazdu na lotnisko oraz z podróży samolotem. Wkrótce kolejne szczegóły pobytu, miejsca praktyk, zdjęcia z wycieczek i innych aktywności uczestników praktyk.

 

Wycieczki kulturo- i krajoznawcze


Jednym z celów projektu "Od Technika do Europejczyka. Hola, España!" było zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów panujących w Hiszpanii. W jego osiągnięciu pomogły wycieczki do Malagi, Kadyksu, portugalskiego Olhao oraz spacer kulturoznawczy po Sewilli.

Sewilla jest artystyczną i kulturalną stolicą Andaluzji, południowego regionu Hiszpanii. Miasto to jest historycznym arcydziełem pełnym zabytkowych budynków, festiwalów flamenco oraz ogrodów związanych z kulturą islamską. Uczniowie zwiedzali Plac hiszpański (Plaza de España), Park Marii Luisy (Parque Maria Luisa), Pałac Yanduri (Palacio de Yanduri), Ogrody Cristiny (Jardines de Cristina), Złotą Wieżę (Torre del Oro), Archiwum Indii (Archivo de Indias), Pałac Real Alcázar oraz Katedrę i Wieżę Giralda.

Malaga to idealne miejsce dla entuzjastów historii, sztuki i architektury. Miasto znajduje się na Costa del Sol, jednym z najpiękniejszych wybrzeży w Hiszpanii, pokrytym długimi i piaszczystymi, zapraszającymi do odpoczynku plażami. Co więcej, miasto jest jednym z najstarszych na świecie i posiada wiele wspaniałych zabytków, które zaintrygują wielbicieli sztuki i historii. Nie możemy zapomnieć o znanych osobach, które urodziły się w tym mieście, takich jak Pablo Picasso oraz Antonio Banderas.
Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od pałacu Gibralfaro i Alcazaba, z którego okien i tarasów można zobaczyć przepiękną panoramę Malagi. W bliskiej odległości od pałaców znajduje się historyczny Teatr Rzymski, który także jest warty zobaczenia. Kolejnym ważnym i charakterystycznym obiektem Malagi jest katedra, która została wybudowana na przestrzeni XVI i XVIII wieku. Co więcej, Malaga posiada wiele interesujących muzeów, takich jak Muzeum Picasso czy Muzeum Motoryzacji.

Kadyks jest najstarszym i nieprzerwanie zamieszkanym miastem w Hiszpanii. To typowe andaluzyjskie miasto przepełnione jest bogactwem atrakcyjnych widoków oraz dobrze zachowanymi zabytkami. Położone jest tuż nad brzegiem oceanu. To stąd Krzysztof Kolumb rozpoczął wyprawę do Ameryki. Centrum miasta urzeka starymi budynkami i przepięknymi placami oraz wieloma kawiarniami i barami. Wielbiciele słońca mogą odpocząć i wyciszyć się na pobliskich plażach.
Podczas wycieczki uczniowie zwiedzali między innymi wybudowaną w stylu barokowym katedrę z przepięknymi elementami neoklasycznymi. Wewnątrz Katedry znajduje się grobowiec jednego z największych kompozytorów hiszpańskich – Manuela de Falla. Warto tam także zobaczyć wieżę obserwacyjną (Torre Tavira). Na samym szczycie wieży można cieszyć się niesamowitymi widokami na całe miasto. Co więcej, wewnątrz wieży znajduje się camera obscura, urządzenie optyczne, które wyświetla na ekranie współczesny obraz okolic dzięki lustrom i wymyślonym jeszcze w czasach starożytności technikom.

Olhão to małe portugalskie miasteczko znajdujące się zaledwie 15 km od Faro, stolicy regionu. Często niedoceniane przez turystów, należy do najbardziej autentycznych miejsc w całym Algarve. Uczniowie mieli okazję zwiedzać przepiękne Centrum, wyłożone portugalskimi płytkami azulejos, długą promenadę nad rozlewiskiem Oceanu i lokalny targ.

 


Miejsca praktyk.

Już 5 sierpnia uczestnicy zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektu „Od Technika do Europejczyka. Hola, España!” zakasali rękawy i zabrali się do „ciężkiej” pracy w hiszpańskich przedsiębiorstwach z branży samochodowej, handlowej i informatycznej. Przedsiębiorstwa te znajdują się głównie w Sewilli i otaczających ją gminach oraz w pobliskich miastach Alcalá de Guadaíra i Dos Hermanas.

Mechanicy swoje umiejętności w diagnozowaniu usterek, wyważaniu kół, wymianie płynów eksploatacyjnych i badaniu zawieszenia rozwijają w takich zakładach jak Sevilla Wagen, Volvo, Tecnicas y Servicios de Automocion S.A. - Ford Tysa. A po ciężkim dniu pracy „dosiadają” Mustanga GT.

Informatycy zajmują się naprawą laptopów, tworzeniem i konfiguracją sieci komputerowych oraz łapaniem darmowego Wi-Fi w E-Zone Reparaciones, App Informática, FR Informatica Nazarena S.L. - App Vistazul, Eleandere Informática S.L., Iberservidores S.L. – Hablatel.

Handlowcy praktykują jak zwykle na zakupach i stroją się w ciuszki i buty sportowe w Sprinter San Pablo, Fútbol Emotion Sevilla - Porteromania S.L., Conforama España S.A. - Alcalá de Guadaíra, Markaride. I chyba tylko Marcelina i Patrycja ciężko pracują, co pokazują zdjęcia poniżej

Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich. Kwota dofinansowania z UE to 84 340,00 EUR (363 690,95 PLN).

 


Rozwój osobisty i nowe technologie.

 

Podczas pobytu w Hiszpanii, oprócz praktyk w zakładach pracy, uczniowie zdobywali wiedzę i nowe umiejętności dzięki wizytom studyjnym w Macco Robotics i NTIC 360 Consulting S.L.U. - World 3D, warsztatom z Rozwoju kreatywności oraz praktycznym zajęciom z j. hiszpańskiego nastawionym na ćwiczenia słownictwa branżowego i języka użytku codziennego.


Macco Robotics to młoda firma z Sewilli. Od 2013 roku firma poświęca się inżynierii, głównie specjalizując się w rozwoju robotów humanoidalnych do zastosowania w takich dziedzinach jak: rozrywka, sprzedaż detaliczna, marketing, zdrowie, edukacja, turystyka i gospodarstwo domowe. Macco Robotics jest jedną z pierwszych firm na rynku światowym, w której fizyka kwantowa znalazła zastosowanie w robotyce.
WORLD 3D GROUP specjalizuje się w projektowaniu i ulepszanie produktów. Specjalizacja firmy to projekt koncepcyjny i formalny, również mechaniczny, elektroniczny, elektryczny, projektowy, dla analizy CAD i MEF. Firma oferuje prezentację produktów, animację, analizy, opracowywanie, rozwój prototypów, projektowanie i wdrażanie protokołów testowych i testowanie.
 

Dzięki wizytom w tych firmach, nasi uczniowie mogli zapoznać się z ich strukturą oraz wpływem na rynek w Hiszpanii; poznać zasady funkcjonowania firmy i prowadzone przez nią działania marketingowe; poznać innowacyjne technologie wprowadzone na rynek przez firmę. Uczestnicy projektu rywalizowali w projektowaniu i składaniu robota programowalnego oraz poznali tajniki modelowania i druku trójwymiarowego.
 

Podczas warsztatów Rozwoju kreatywności uczniowie w działaniu odkrywali i rozwijali swój potencjał kreatywny. Rozwiązywali szereg zadań, dzięki którym doświadczali procesu twórczego myślenia i rozwijali umiejętności takie jak: praca w grupie i rozwiązywanie problemów pod presją czasu, elastyczność, podejmowanie decyzji. Warsztaty prowadzone były w oparciu o nieformalne metody edukacji, które stymulują wyobraźnię, angażują do błyskotliwego i innowacyjnego rozwiązywania wyzwań, sprawdzają umiejętność szybkiego myślenia i zachęcają do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.

 


Upowszechnianie Projektu

Materiały opracowane przez uczniów w trakcie zajęć z upowszechniania rezultatów Projektu:

Film z pobytu

Prezentacja z pobytu.

Filmik do prezentacji.

Nasz profil na Facebooku


Piszą o nas

https://euromind.es/portfolio_page/polish-interns-from-prabuty-doing-their-internships-in-spanish-companies/

http://www.prabuty.pl/mlodziez-z-zsp-prabuty-na-praktykach-w-hiszpanii/